Senior Electrical Manager - windenergie

Omschrijving

Onder toezicht van de Director Engineering & Constructions is de Senior Electrical Manager verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van de “elektrische” aspecten van Onshore windturbineprojecten in binnen- en buitenland.

Je bent betrokken vanaf het ontwerp en engineeringfase, tijdens de contract- en constructiefase tot aan de oplevering van het project en de overdracht aan de Afdeling Operaties. Dit maakt het zeer gevarieerd en boeiend.
De Senior Electrical Manager treedt op als kwaliteitscontroleur in zijn ervaringsgebied tijdens de ontwikkeling en realisatie van het project.
Ook word je geconsulteerd voor het oplossen van “elektrische” problemen tijdens de operationele levenscyclus van de projecten.
Je komt terecht in een klein bedrijf van ongeveer 70 mensen met een platte structuur, een unieke werksfeer en een no-nonsense mentaliteit.
Je rapporteert rechtstreeks aan de Director Engineering & Constructions.


In detail! ==>Taken tijdens de ontwikkelingsfase:

 • Assisteren van de projectmanager tijdens de ontwikkelingsfase van het project, specifiek met betrekking tot de elektrische aspecten van een project “in ontwikkeling”:
  • Bepalen van het infield kabeltracé tussen de windturbines en de MS-cabine (in de projectzone)
  • Overleg met de MS-netbeheerder voor het verkrijgen van een netaansluiting binnen een bepaalde termijn
  • Opstellen en ontwikkelen van criteria en filosofieën voor instrumentatie en elektrisch ontwerp voor een project
  • In overleg met de netbeheerder en WTG-leverancier elektrische berekeningen beoordelen
  • Deelnemen aan het opzetten van de planning en planning van de vereiste activiteiten en deze integreren in de algemene
  project planning
 • Een kwalitatieve tender voorbereiden en uitsturen (om aanbieders te kunnen selecteren (EBOP aannemers)
 • Het beoordelen van de ingediende offertes en het selecteren van de bieders met wie de commerciële/financiële onderhandelingen kunnen
  worden gevoerd
 • Onderhandelen over contracten met een optimale mix van prijs en kwaliteit voor de werken, rekening houdend met het Project Schema
 • Het opbouwen en onderhouden van een uitstekende kennis van de markt, trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het Project
 • Het opzetten en onderhouden van langdurige werkrelaties of partnerschappen tussen het Project en de geselecteerde leveranciers/aannemers/adviseurs om capaciteit, kwaliteit, kosten en continuïteit op lange termijn te waarborgen.

Taken tijdens de constructiefase:

 • Ervoor zorgen dat de leverancier volledig op de hoogte is van en voldoet aan alle voorwaarden, beperkingen, vereisten en beperkingen van de projectgoedkeuringen, vergunningen, licenties en goedkeuringen.
 • Het beoordelen en accepteren van het constructieontwerp, tekeningen, specificaties, projectplan, methodeverklaringen, risicobeoordelingen, kwaliteitsplan en andere projectdocumentatie na gunning van het contract.
 • Aansturen, coördineren en begeleiden van de elektrotechnische aannemers en ingenieursbureaus tijdens de bouwfase
 • Afstemming van de elektriciteitswerken (zowel met de EBOP-aannemer als de netbeheerder) en het beheren van alle gerelateerde studies en budgetten
 • Deelnemen aan projectvergaderingen met betrekking tot voortgangsplanning en planning van vereiste activiteiten en integratie in de algemene projectplanning
 • Budget controle:
  • Opvolging en goedkeuring van voltooiingscertificaten en documentatie met betrekking tot contractuele mijlpalen voor betaling en planning.
  • Opvolgen van mogelijke kostenoverschrijdingen of afwijkingen
 • Regelmatig voortgangsgesprekken voeren met de leverancier, tijdens fabricage, bouwvoorbereiding, montage en projectuitvoering
 • Regelmatig voortgangsrapporten verstrekken over de projectstatus en het budget
 • Documentatie van instrumentatie- en elektrische leveranciers/installateurs beoordelen en goedkeuren voltooiingscertificaten en documentatie.
 • Ten slotte word je ook geraadpleegd bij “elektrische” problemen tijdens de operationele levenscyclus van de projecten.

Profiel

Master “Elektromechanica” of “Elektriciteit”
Minstens 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in een industriële omgeving
Bijkomende kennis van elektrische installaties (laag- en hoogspanning, normen, AREI) is een must
Expert in Office, Autocad en GIS
Kennis van Etap, Digsilent of soortgelijke rekenprogramma's is een plus
Uitstekend Nederlands, vloeiend Engels, goede basis Frans

En verder:
• Vermogen om te werken in een teamgerichte, “down to earth” omgeving;
• Nauwkeurige, proactieve en oplossingsgerichte houding;
• Uiterst nauwkeurig en georganiseerd, maar toch flexibel;
• Sterke interpersoonlijke en onderhandelingsvaardigheden;
• Stressbestendig (in het kader van deadlines);
• Bereidheid om voortdurend professionele vaardigheden te ontwikkelen en up-to-date kennis te houden van elektrische zaken;
• In staat om aannemers en onderaannemers aan te sturen, inclusief commerciële en technische aspecten, planning en coördinatie van activiteiten.
• Ervaring met het identificeren, beheersen van risico's.
• Inzicht in en ervaring met HSE-eisen en verplichtingen

Bedrijf

Een Belgisch bedrijf op het gebied van hernieuwbare energie dat zich voornamelijk richt op de ontwikkeling, engineering, bouw en exploitatie van windenergiecentrales.
De groep heeft momenteel 236 windturbines operationeel of in aanbouw verspreid over binnen-en buitenland. Er is een mooi gevulde pipeline met nieuwe projecten.
Tevens is dit een belangrijke speler in de offshore windindustrie als partner en ontwikkelaar in verscheidene concessies in de Noordzee.

Aanbod

 • een dynamische en professionele omgeving die individueel initiatief aanmoedigt
 • een vast contract met een competitieve verloning en een breed scala aan extralegale voordelen
 • werken in een inspirerend team met een unieke werksfeer
 • filevrije omgeving

Locatie

Oostende