Operations Engineer Wind

Omschrijving

De nieuwe Operations Engineer versterkt het Operations team in het hoofdkantoor in België.

De Operations Engineer is verantwoordelijk voor de operationele windturbines in België vanaf de overname van het project (bij TOC, na de bouwactiviteiten) en gedurende de volledige levensduur van het windpark.
Je streeft naar nul LTI's (lost time incidents), maximaliseert de winst tijdens de levensduur van het project en optimaliseert de O&M-activiteiten om de beste beschikbaarheid te krijgen in periodes met hoge inkomsten.
De Operations Engineer houdt toezicht op en bewaakt de operationele prestaties van de windparken.

 • Controle en toezicht houden op de prestaties van de operationele windparken, waaronder:
 • Controle & toezicht op de operationele activa via dispatching;
 • Bewaken, controleren en superviseren van alle onderhoudsactiviteiten van onze aannemers (zoals gepland, ongepland en correctief onderhoud);
 • Beschikbaarheid en energieopbrengst van onze windfaciliteiten optimaliseren;
 • Organiseren van lokale interventies (ter plaatse) indien nodig in geval van ijsvorming, telecommunicatieproblemen, HV-storingen, resetten van WTG's, enz;
 • Bewaken, controleren en superviseren van milieukwesties zoals lawaai, schaduw, ijsvorming enz.
 • Bewaken en controleren van periodieke inspecties met aangemelde instanties;
 • Voorbereiden van uitvoerende operationele rapporten van de operationele windparken inclusief productiegegevens, beschikbaarheid, inkomsten, YTD versus budgetten,
 • Het vermogen om technische audits van de activa uit te voeren;
 • Uitstekende kennis opdoen en onderhouden van de markt voor energieopbrengstbepalingstechnologie, trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de projecten of meetcampagnes;
 • SCADA IT-configuratie: ondersteuning/instelling van de Scada-toegang en de monitoringsoftware;
 • Monitoring software: ondersteuning van het ontwerp, de opvolging en de algemene configuratie.

Profiel

Technisch georiënteerd opleiding (Elektrotechniek / Elektromechanica / duurzame energie)
Bij voorkeur master- of bachelor diploma met minstens 5 jaar ervaring

Technische vaardigheid met verschillende softwareprogramma's, zoals SCADA en MS Office is vereist
BA4/BA5 en schakelen op hoogspanning (is een plus)
EHBO-training (is een plus)
Werken op hoogte, reddingstraining (nice to have)
Managementvaardigheden in een operationele omgeving
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Hoog veiligheidsbewustzijn
Bereid om regelmatig naar het buitenland te reizen
Comfortabel werken op hoogte en fysieke paraatheid
Zorgvuldige planning om accurate en tijdige resultaten te bereiken
Reageert snel en efficiënt op incidenten en/of storingen van de windparken volgens de procedures
Geïnteresseerd in hernieuwbare energie en elektriciteitsopwekking
Interesse in IT, software en netwerken
Uitstekende relaties opbouwen en onderhouden met collega's en aannemers
Onder druk kunnen werken binnen strakke tijdschema's
Snel bijleren en nieuwe technologieën en bestaande machines leren kennen
Goed in Nederlands en Engels, notie van Frans

Bedrijf

 • +70 medewerkers
 • 5 landen
 • 39 operationele windparken

Een Belgisch bedrijf op het gebied van hernieuwbare energie dat zich voornamelijk richt op de ontwikkeling, engineering, bouw en exploitatie van windenergiecentrales.
De groep heeft momenteel 39 windparken operationeel. Er is een mooi gevulde pipeline met nieuwe projecten.
Tevens is dit een belangrijke speler in de offshore windindustrie als partner en ontwikkelaar in verscheidene concessies in de Noordzee.

Aanbod

 • een dynamische en professionele omgeving die eigen initiatief aanmoedigt.
 • een vast contract met een competitieve verloning
 • een brede waaier aan extralegale voordelen
 • een groeiende en boeiende sector

Locatie

Oostende