Junior Electrical Manager - windenergie

Omschrijving

De Junior Electrical Manager zorgt, in nauwe samenwerking met de Senior Electrical Manager, voor de technische ondersteuning van de “elektrische” aspecten van Onshore windturbineprojecten in binnen- en buitenland.

Je bent betrokken vanaf het ontwerp en engineeringfase, tijdens de contract- en constructiefase tot aan de oplevering van het project en de overdracht aan de Afdeling Operaties. Dit maakt het zeer gevarieerd en boeiend.
Ook word je geconsulteerd voor het oplossen van “elektrische” problemen tijdens de operationele levenscyclus van de projecten.
Je komt terecht in een klein bedrijf van ongeveer 70 mensen met een platte structuur, een unieke werksfeer en een no-nonsense mentaliteit.
Je rapporteert rechtstreeks aan de Senior Electrical Manager en/of de Director Engineering & Constructies.


In detail! ==>
Taken tijdens de ontwikkelingsfase:

 • Assisteren van de projectmanager tijdens de ontwikkelingsfase van het project, specifiek met betrekking tot de elektrische aspecten van een project “in ontwikkeling”, waaronder:
  • Mee bepalen van het infield kabeltracé tussen de windturbines en de MS-cabine (in de projectzone)
  • Het opstellen van het elektrisch concept in relatie tot de netaansluitingsvoorwaarden
  • Berekening van de elektrische installatie
  • Ontwerpen van de typische elektrische schema's en interfacedocumenten
 • Meewerken aan het opzetten van de planning van de benodigde activiteiten en deze integreren in de algemene projectplanning
 • Opstellen van de specificaties van de installaties en uit te voeren werken voor prijsaanvragen
 • Het beoordelen van de ingediende offertes en het selecteren van de toeleveranciers met wie de commerciële/financiële onderhandelingen kunnen worden gevoerd
 • Het opbouwen en onderhouden van een uitstekende marktkennis, trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de projecten

Taken tijdens de constructiefase:

 • Opvolgen van elektrische werkzaamheden op de projectlocatie en bewaken van timing, kwaliteit van het werk en budget
 • Deelnemen aan projectvergaderingen, de voortgang van het project bewaken en afstemmen met andere aannemers
 • Testen en opstarten van de elektrische installatie
 • Een actieve bijdrage leveren aan de algemene veiligheid op het terrein
 • Inbreng leveren in de ontwikkelfase van het project voor:
  • Het opstellen van het elektrisch concept
  • De prijsberekening en materiaalkeuze volgens de specificaties van de windturbine, vergunningbeperkingen en implantatieschema's
 • Je zorgt na oplevering voor de documentatie en informatie voor de afdeling Operations
 • Ten slotte word je ook geraadpleegd voor het oplossen van “elektrische” problemen tijdens de operationele levenscyclus van de
  projecten.

Profiel

Bachelor “Elektromechanica” of “Elektriciteit”
Minstens 3 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in een industriële omgeving
Bijkomende kennis van elektrische installaties (laag- en hoogspanning, normen, AREI) is een must
Expert in Office, Autocad en GIS
Kennis van Etap, Digsilent of soortgelijke rekenprogramma's is een plus
Uitstekend Nederlands, vloeiend Engels, goede basis Frans

En verder:
• Vermogen om te werken in een teamgerichte, “down to earth” omgeving;
• Nauwkeurige, proactieve en oplossingsgerichte houding;
• Uiterst nauwkeurig en georganiseerd, maar toch flexibel;
• Sterke interpersoonlijke en onderhandelingsvaardigheden;
• Stressbestendig (in het kader van deadlines);
• Bereidheid om voortdurend professionele vaardigheden te ontwikkelen en up-to-date kennis te houden van elektrische zaken;
• In staat om aannemers en onderaannemers aan te sturen, inclusief commerciële en technische aspecten, planning en coördinatie van activiteiten.
• Ervaring met het identificeren, beheersen van risico's.
• Inzicht in en ervaring met HSE-eisen en verplichtingen

Bedrijf

Een Belgisch bedrijf op het gebied van hernieuwbare energie dat zich voornamelijk richt op de ontwikkeling, engineering, bouw en exploitatie van windenergiecentrales.
De groep heeft momenteel 236 windturbines operationeel of in aanbouw verspreid over binnen-en buitenland. Er is een mooi gevulde pipeline met nieuwe projecten.
Tevens is dit een belangrijke speler in de offshore windindustrie als partner en ontwikkelaar in verscheidene concessies in de Noordzee.

Aanbod

 • een dynamische en professionele omgeving die individueel initiatief aanmoedigt
 • een vast contract met een competitieve verloning en een breed scala aan extralegale voordelen
 • werken in een inspirerend team met een unieke werksfeer
 • filevrije omgeving

Locatie

Oostende