Control Room & Offshore Wind Engineer

Omschrijving

80% control room - 20% offshore
Je vervoegt een dynamisch Operations & Maintenance team dat instaat voor een vlekkeloze en efficiënte werking van offshore windturbine parken in de Noordzee.


Jij staat in voor de veilige en vlotte dagelijkse werking van een offshore windmolenpark. Zowel op operationeel vlak als op vlak van onderhoud is je hoofddoel energie op een veilige, conforme en kostenefficiënte manier te produceren.
Je bent 'leading by example' op vlak van veiligheid. Je bevordert een algemene veiligheidscultuur in alle fasen van de (uitbestede) onderhoudswerkzaamheden.
In de controlekamer beheer je de procesparameters, neem je de eerste acties wanneer problemen worden gemeld en volg je de acties voor correctief onderhoud nauw op.
Je staat rechtstreeks in contact met de belangrijkste belanghebbenden/klanten en de TSO. De binnenkomende aanvragen voor onderhoudswerken en reparaties worden door jouw vakkundig oog geëvalueerd en indien nodig laat je corrigerende onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Samen met je collega's plan je en bereid je de offshorewerkzaamheden voor, en doe je er alles aan om de windturbines maximaal operationeel te houden. Je coördineert de offshore-teams tijdens de operationele en onderhoudsactiviteiten en stemt continu af met de maritieme coördinatoren.
Regelmatig beman je de 'wachtdienst' en sta je stand-by om een vlotte operationele communicatie te garanderen buiten de normale kantooruren. In geval van operationele problemen in het windpark, bied je - vanop afstand - de gewenste ondersteuning.

Van tijd tot tijd ga je ook zelf offshore om operationele taken uit te voeren, apparatuur te isoleren als onderdeel van het werkvergunningensysteem en om regelmatige (visuele) inspecties uit te voeren op het offshore-substation.
Daarnaast sta je ook in voor de kwaliteitscontrole van onshore en offshore leveranciers, subcontractors, en beoordeel je de uitvoering van de werken.
Is er een defect aan de apparatuur of onverwachte panne, ga je mee de oorzaak analyseren en meewerken aan een snelle oplossing van het probleem.

Je rapporteert rechtstreeks aan de Operations Lead.

Profiel

Je bent een hagelwitte raaf als:

  • Je beschikt over een technische achtergrond (master/bachelor diploma of gelijkwaardig) en dit aanvult met werkervaring in een industriële omgeving, idealiter met de focus op hoogspanningssystemen
  • Je minstens een aantal jaren relevante ervaring kan voorleggen
  • Je bereid bent om offshore te werken (transport per vessel, beklimmen van het platform) en in shiften te werken, waarbij je ook regelmatig van wacht bent (ook tijdens het weekend)
  • Je goed georganiseerd te werk gaat en communicatief sterk bent zowel in het Engels als in het Nederlands
  • Je zeer veiligheidsbewust bent en hierin een rolmodel bent voor anderen
  • Je stressbestendig bent en in staat bent om op een efficiënte manier om te gaan met noodsituaties
  • Je kennis hebt van SCADA IT Systems (dit is een pluspunt)
  • Je geboeid bent door de offshore windenergiesector en dit eveneens op technisch vlak

Indien een control room, werkvergunningen en de dienstverlening in offshore wind voor jou geen geheimen meer hebben, dan is dit zeker een meerwaarde.

Bedrijf

Een steeds groeiende Belgische speler binnen de offshore windenergie dat offshore windparken in de Belgische Noordzee ontwikkelt, financiert, bouwt, exploiteert en onderhoudt.

Aanbod

Een sleutelpositie met verschillende verantwoordelijkheden in een duurzame omgeving.
Een unieke ervaring in de offshore windsector, een van de snelstgroeiende sectoren in Europa.
Een aantrekkelijk salarispakket in overeenstemming met de opgedane ervaring en verantwoordelijkheden (o.a. bedrijfswagen, maaltijdcheques, bonus, verzekeringen, onkostenvergoedingen...)
Elke dag een frisse zeebries.

Locatie

Oostende