Bedrijfsboekhouder

Omschrijving

 • Superviseren en ondersteunen van de boekhoudkundige staf bij het verwerken van inkomende en uitgaande facturen, de verrekeningen op projecten, het beheer van voorraden en vaste activa teneinde de voortgang van boekhoudkundige en betalingsprocessen te garanderen.
 • Analyseren van financiële rapporten, controleren van de correctheid van journaalboekingen, debiteuren- en crediteurengrootboeken en fiscale aangiftes teneinde een correcte verwerking van de gegevens te verzekeren.
 • Coördineren en organiseren van de verschillende activiteiten van de dienst naargelang de prioriteiten en bekwaamheden van elk, en de noden van de firma, dit binnen de gestelde termijnen.
 • Oplossen van complexe boekhoudkundige vraagstukken en begeleiden van periodieke rapporteringen teneinde een uiterst correcte boekhouding te garanderen.
 • Motiveren van het team teneinde de competenties, vaardigheden en knowhow optimaal te benutten en over een dynamisch functionerend team te beschikken.
 • Zichzelf continu op de hoogte houden van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied van boekhouding, zijn/haar kennis up-to-date houden

Binnen het financiële team beheert u het volledig pakket, waarbij u verantwoordelijk bent voor de hoge kwaliteit van onder meer de dagdagelijkse zaken:

 • Klaarmaken van dagelijkse financiële verrichtingen en input
 • Ondersteuning bij klaarzetten en opvolging van rapportage cash flow
 • In samenwerking met uw collega hoofdboekhouder, een verscherpt nazicht van de lopende projecten + communicatie met projectleiders
 • Debiteuren- en crediteurenboekhouding
 • BTW-aangiftes en ondersteuning bij maandafsluit
 • Facturaties op projecten/offertes/regiewerk
 • Opmaak en neerlegging van de jaarrekening


Hiertoe staat u in nauw contact met verschillende afdelingen binnen de firma en krijgt u de kans om boekhoudkundige activiteiten vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Profiel

Een bachelor of master diploma in een boekhoudkundige/economische richting of gelijkwaardig door uitgebreide ervaring
Ordelijk en gestructureerd werken
Vlotte communicatie en planmatig werken
Autonoom werken is uw tweede natuur
Loyaal
Teamplayer, jouw team motiveren is fun!

Aanbod

een contract van onbepaalde duur
dagelijks in een dynamisch team werken
een marktconform salarispakket

Locatie

Veurne