Algemeen Coördinator

Omschrijving

"Een dynamische job voor een leidinggevende met een échte teamspirit!"

Als coördinator vervoeg je Argos, een bloeiende vzw die actief is in de mooie Westhoek.
Argos is een organisatie die actief is in activering, onderwijs, werk, werkplekleren en sociale economie.

Als mensgerichte leider werk je graag in team. Je stimuleert meningen en ideeën van collega's, waardeert deze en gaat ermee aan de slag.
Je gaat actief op zoek naar nieuwe kansen voor de organisatie. In samenwerking met de medewerkers zet je projecten op maat op. Daarop maak je deze voldoende bekend in de ruime regio van de Westhoek.
Je bent een geboren netwerker en kan op een transparante manier samenwerken met (potentiële) partners.
Samen met het management team en de medewerkers ga je aan de slag om de toekomst van de organisatie verder vorm te geven. Je organiseert, coördineert en bewaakt de dagelijkse operationele werkzaamheden.

Kortom: als nieuwe algemene coördinator doe je wat moet om de dagelijkse werking vlot te laten verlopen en de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

Profiel

Je voltooide een master- of bacheloropleiding en brengt minstens 4 jaar relevante ervaring mee.
Je hebt kennis van personeelsbeleid, organisatieontwikkeling en financieel management.
Je hebt ervaring met people management.

Bovenal ben je een teamspeler.
En verder waarderen we:

 • initiatief nemen
 • flexibiliteit
 • betrokkenheid
 • stimuleren van verantwoordelijkheid
 • samenwerken
 • positieve ingesteldheid
 • sturen met visie

Bedrijf

"Argos heeft uitgebreide ervaring en expertise in het activeren, begeleiden en vormen van (vooral) de kansengroepen, met doelstelling hun kansen op de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij te verhogen."


Argos bevordert de deelname aan het sociale, culturele, economische en educatieve leven van volwassenen in het algemeen en van sommige specifieke doelgroepen met maatschappelijke achterstelling in het bijzonder.

Argos staat in (samen of met partners) voor de organisatie van algemene vormings- en opleidingsprojecten en voor de creatie van specifieke activerings- en werkgelegenheidsprojecten.

Verder formuleert men beleidsadviezen en kan men andere activiteiten opzetten om de doelen te realiseren.

Met een focus op de gehele Westhoek is er een vestiging in Ieper en in Veurne.

Aanbod

Maatschappelijk relevante job in een hecht team met een geloof dat elke mens kan groeien,

 • Vaste tewerkstelling, voltijds.
 • Loon op niveau L1 binnen PC 329 (brutomaandloon van 3433.58 EUR tot 5894.09 EUR)
 • maaltijdcheques (7.44 EUR/gewerkte dag)
 • hospitalisatieverzekering
 • vergoeding voor verplaatsingen
 • vergoeding voor woon-werk verkeer
 • fietsvergoeding

Locatie

Westhoek